31 d’agost de 2022

La felicitat segons Martin Seligman

Martín Seligman, pioner de la Psicologia positiva diu que la felicitat es pot construir treballant tres dimensions: la vida plaent, la bona vida i la vida significativa.

A. LA VIDA PLAENT. Consisteix en saber promoure emocions positives duradores. Abans, cal tenir cobertes les necessitats bàsiques primeres de la piràmide de Maslow (alimentació, seguretat, afiliació i reconeixement). Tanmateix, és important trobar un equilibri entre el nostre passat, present i futur. 

Accions per tenir una vida plaent:
    1) Ser agraïts
    2) Saber perdonar 
    3) Saber gestionar emocions negatives
    4) Practicar l'atenció plena
    5) Viure el present, en l'aquí i ara
    6) Mirar el futur amb esperança i optimisme

B. LA VIDA BONA. La felicitat no sempre és sinònim de riquesa, poder o èxit social. És saber trobar el nostre màxim potencial humà i desenvolupar-lo per sentir-nos amb plenitud, lliures i feliços. Cal potenciar diàriament determinades fortaleses humanes (que inclouen les conegudes quatre virtuts bàsiques estoiques):

1. La saviesa i el coneixement (fortaleses cognitives). Ens capacita per aprendre i usar els coneixements. Accions que les desenvolupen:
a) Curiositat i interès pel món → Implica tenir interès en viure experiències que inclou el reconeixement actiu i la recerca d'activitats retadores i de nous coneixements. Comporta disposar de flexibilitat i tolerància.
b) Interès per aprendre → Involucrat en aprendre nova informació i habilitats.
c) Mentalitat oberta → Qüestionar-se totes les creences.
d) Imaginació → Capacitat per tenir idees originals.
e) Perspectiva → Capacitat per discernir les eleccions més beneficioses per a un mateix i per als altres.

2. Coratge (fortaleses emocionals). És imprescindible la pràctica de la voluntat per aconseguir els objectius malgrat les dificultats. La voluntat és la capacitat de posposar la recompensa perquè controlem els impulsos. Accions que les desenvolupen:
a) Valentia → Disposició a actuar en una circumstància arriscada, difícil o perillosa.
b) Perseverança i diligència → Continuació voluntària d'una acció adreçada a un objectiu, malgrat obstacles o desànim.
c) Integritat, honestedat, autenticitat → Valors que configuren el caràcter d'una persona digna de confiança.
d) Vitalitat i passió → Capacitat d'una persona activa per viure, créixer i desenvolupar-se.

3. Amor i humanitat (fortaleses interpersonals). Es basa en la cura i acostament als altres. Accions que les desenvolupen:
a) Capacitat d'estimar → Sentiment d'afecte cap algú o alguna cosa.
b) Generositat → La simpatia i amabilitat fa que les persones siguin compassives i col·laboradores amb els altres.
c) Intel·ligència emocional → La capacitat de connectar i comprendre els altres, comunicar-se i interactuar satisfactòriament.

4. Justícia (fortaleses cíviques). Promoure una vida social saludable. Accions que les desenvolupen:
a) Ciutadania → Civisme, sentit del deure, treballar amb lleialtat pel bé del grup en lloc de pel benefici personal.
b) Sentit de justícia→ Obrar i jutjar amb equitat, respectant la veritat i donant a cadascú el que li correspon.
c) Lideratge → Atributs cognitius i de temperament orientats en l'ajuda als altres que fomenten la seva influència, orientació i motivació.

5. Temprança (fortaleses de protecció davant dels excessos). Moderació de les necessitats. Accions que les desenvolupen:
a) Capacitat de perdó → Perdonar és oblidar la falta comesa per una persona, sense rancúnia. Disposició a la compassió aliena.
b) Modèstia, humilitat → Capacitat de conèixer les pròpies limitacions i debilitats. No fer ostentació de les qualitats pròpies o èxits.
c) Prudència, discreció → Actuar amb cura, de forma justa, adequada i amb cautela.
d) Autocontrol → Capacitat de gestió de les emocions, pensaments, comportaments i desitjos davant dels impulsos.

6. Transcendència (fortaleses emocionals de connexions més elevades amb els altres). Accions que les desenvolupen:
a) Apreciació de l'excel·lència → Capacitat per trobar, reconèixer i gaudir de l'existència de la bondat i la bellesa del món.
b) Gratitud → Sentiment que experimentem com a resposta a un favor o benefici rebut.
c) Optimisme → Esperança que es port a terme el que es desitja.
d) Sentit de l'humor → Actitud positiva i capacitat de riure malgrat els problemes.
e) Espiritualitat → Creença sobre l'existència d'una dimensió transcendent de la vida.

C. LA VIDA SIGNIFICATIVA. Té una íntima connexió amb el cim de la piràmide de Maslow, allà on orientem les pròpies virtuts i fortaleses desenvolupades per contribuir a la felicitat dels altres. Parlem de l'altruisme o exercici de la bondat que tant repercuteix directament en el nostre nivell de felicitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel teu comentari.