REFLEXIONS

Segons les dimensions vitals bàsiques
Un espai per trobar reflexions, idees, comentaris i opinions amb dues característiques, brevetat i un mínim d'interès. No cal dir que són personals i per tant reflecteixen l'estat emocional del moment. Amb el pas del temps, la meva manera de pensar ha canviat molt i moltes d'aquestes reflexions únicament formen part d'un passat que no puc més que acceptar perquè ha estat el camí necessari que m'ha portat fins aquí i ara.
Per facilitar l'arxiu i posterior consulta, s'han agrupat segons les vuit dimensions vitals bàsiques que pot tenir qualsevol ésser humà (alguns més que altres): física, social, cognitiva, emocional, comunicativa, espiritual, estètica i ètica. 
I cadascuna d'aquestes categories amb les corresponents subcategories:

1. Dimensió física. Té a veure amb la naturalesa corpòria de l'ésser humà: Alimentació / Menjar - Cura de la salut - Exercici i esport - La vida

2. Dimensió social. Es té en compte l'ésser humà com a part d'un grup: Amistats - Catalunya nació - Comunitat europea - Economia i finances - Entitats - Estat espanyol - Feina i Treball - La família - La societat - Politiqueig - Xarxes socials

3. Dimensió cognitiva. La predisposició de cercar coneixements: Anècdotes - Bricolatge - Contes - Cultura general - Curiositats - Dilemes / Jocs - Endevinalles - Estratègies / Tàctiques - Històries - Idioma català - Miscel·lània - Personatges

4. Dimensió emocional. Les emocions es generen com a resposta a algun estímul intern o extern: Acudits / Humor - Aficions / Oci - Blog - Emocions - El món d'internet - Llibres - Pel·lícules / Sèries - Productes - Webs

5. Dimensió comunicativa. Està vinculada amb la capacitat d'expressar idees, pensaments, inquietuds i interessos: Fal·làcies - Interaccions - Metàfores - Paradoxes - Síndromes - Teories

6. Dimensió espiritual. Està relacionada amb la intenció de comprendre el sentit de l'existència, amb el fet de mantenir pensaments positius que generin benestar: Actituds - Creences - Filosofies - Psicologies

7. Dimensió estètica. La percepció de la bellesa pot generar emocions i sentiments: Imatges - Lletres - Llocs - Moments - Músiques

8. Dimensió ètica. La capacitat de fer allò correcte i cercar generar el major bé possible: Ecologisme / Natura - Ètica / Moral