Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Exigència. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Exigència. Mostrar tots els missatges

29 de maig de 2016

Exigència

  • Convé saber trobar l'equilibri entre la tolerància i l’exigència.
  • Per distingir una autèntica petició d'una exigència camuflada, cal observar l'interlocutor quan no s'accedeix a la seva petició si emet judicis o crítiques o bé mostra empatia amb respecte a les nostres necessitats (Comunicació NoViolenta, Marshall B. Rosenberg).
  • Quan els altres perceben una exigència, veuen dues opcions, sotmetre's o rebel·lar-se (Comunicació NoViolenta, Marshall B. Rosenberg).
  • Tenir més exigències que la nota d'un segrest!