Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Fal·làcies. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Fal·làcies. Mostrar tots els missatges

16 de gener de 2022

WYSIATI

El que veus és tot el que hi ha
(acrònim en anglès WYSIATI)

Frase per entendre com el pensament intuïtiu ens porta al biaix cognitiu d'activar la maquinària associativa i ens precipita a fer conclusions sense tenir en compte la qualitat i quantitat de la informació que disposem. La nostra memòria associativa construeix ràpidament i automàticament la millor història possible a partir de la informació disponible o l'evidència que es tingui.
Un exemple d'això és la figura de sota. El primer pensament intuïtiu és pensar que la línia del damunt és més llarga que la de sota. Però si fem servir el pensament racional, comprovarem que són iguals.
[Font: Daniel Kahneman, 'Pensar rápido, pensar despacio]7 de gener de 2022

Fal·làcia de la planificació

 Els errors en els pressupostos inicials no sempre són innocents. Als autors de plans poc realistes amb freqüència els mou el desig que el seu pla sigui aprovat (pels seus superiors o pel client), i s'emparen en el coneixement que els projectes rarament s'abandonen sense acabar-los perquè els costos s'incrementen  o els terminis vencin. En aquests casos, la major responsabilitat per no evitar la fal·làcia de planificació recau en qui decideix o aprova el pla. Mentre no es reconegui la necessitat d'una visió des de fora, incorreran en aquest tipus de fal·làcia.

29 de juny de 2021

Fal·làcia del cost irrecuperable

També anomenada fal·làcia del Concorde per les grans inversions que va rebre per part del govern francès perquè no volien perdre el treball fet fins llavors, és una fal·làcia que es produeix quan algú realitza una inversió que no sembla rendible i raona de la següent manera: «No puc parar ara, d'una altra manera el que he invertit fins al moment es perdrà ». 
Això és veritat, és clar, però irrellevant per la decisió de si un ha de continuar invertint en el projecte. És a dir, els arguments per seguir invertint en el projecte no s'han de basar en la por a la pèrdua de l'invertit sinó en les expectatives de funcionament de el projecte, les dues coses totalment independents.
Un exemple casolà seria quan comences a llegir un llibre que és molt avorrit i decideixes acabar-lo amb l'argument que ja portes uns quants capítols llegits, decisió irracional que et manté en l'avorriment i en una pèrdua de temps addicional.

24 d’abril de 2021

Profecia autorrealitzada

És el mateix que l'efecte Pigmalió, un autoengany. El seu mecanisme és el següent: es parteix d'una profecia o anticipació d'alguna cosa que passarà, després faig tot el possible per que la profecia es compleixi (normalment de manera inconscient) i finalment es conclou que la profecia s'ha complert i la frase "jo ja vaig dir que passaria", sense adonar-se'n que sense la seva interferència no hagués passat.

18 d’abril de 2020

Principis de la propaganda de Goebbels

 • Principi d'unanimitat. Crear una falsa sensació d'unanimitat. Fer que les víctimes de la propaganda tinguin la sensació de pensar com tot el món. Les idees bàsiques de la propaganda han de ser interioritzades tan profundament que es converteixin en idees indiscutibles.
 • Principi de transfusió. És important construir la propaganda sobre els odis i prejudicis existents en els pobles.
 • Principi del silenci. Mai parlar d'assumptes sobre els que no es té argument, els errors greus propis o les notícies que afavoreixin l'adversari.
 • Principi de la versemblança. Construir una informació tot agrupant informacions i fets dispersos no relacionats.
 • Principi de renovació. És necessari produir informacions amb tal periodicitat que quan l'adversari respongui, el públic estigui ja interessat en una altra cosa. Aquest soroll no permet el desenvolupament d'una discussió racional.
 • Principi d'orquestació. Si una mentida es repeteix suficientment, acaba per convertir-se en veritat. La propaganda ha de limitar-se a un número petit d'idees i repetir-les incansablement, presentar-les una i una altra vegada des de diferents perspectives, però sempre convergent sobre el mateix concepte.
 • Principi de vulgarització. La propaganda ha de ser simple per a què el poble ras pugui assimilar-la amb facilitat. Tota propaganda ha de ser popular, tot adaptant el seu nivell al menys intel·ligent dels individus als quals va adreçada. Quant més gran sigui la massa a convèncer, més petit ha de ser l'esforç mental a realitzar. La capacitat receptiva de les masses és limitada i la seva comprensió escassa; a més, tenen gran facilitat per oblidar.
 • Principi d'exageració i desfiguració. Exagerar qualsevol error de l'adversari, deformar-lo i presentar-lo com una amenaça, encara que sigui anecdòtic. L'exageració és sempre més creïble que la veritat.
 • Principi de la transposició. Tirar sobre l'adversari els nostres propis defectes i errors.
 • Principi del mètode de contagi. És necessari reunir als adversaris en una sola categoria general que els englobi.
 • Principi de simplificació. Adoptar una única idea, un únic símbol (la bandera, la pàtria, la nació, la llibertat), conceptes simples i als que no sigui fàcil oposar-se. L'enemic, igualment, ha de ser reconegut sota una sola etiqueta.

I si...

Nor­mal­ment tots els “i si...” acos­tu­men a ser nega­tius o pes­si­mis­tes o tren­ca­dors d’expec­ta­ti­ves. Tots. Mai no donem gaire espai per als “i si...” en posi­tiu o amb pos­si­bi­li­tats l’èxit, i aquest és el senyal més inequívoc de la seva fal­se­dat i toxi­ci­tat: perquè és impos­si­ble, del tot impos­si­ble, que tot surti mala­ment. És una hipòtesi, de fet, alta­ment impro­ba­ble. Però sem­bla men­tida com ens hi aga­fem, nor­mal­ment a causa de la por o bé del des­co­nei­xe­ment.

17 d’abril de 2020

Manipuladors de la realitat

El retrovisor mostra i emmarca només una part de la realitat que hi ha al darrere el cotxe. Alguns vehicles en tenen dos o tres o més, per tenir més trossets de realitat retallada (...). Per cobrir adequadament la seva funció, els retrovisors han d'estar nets i ben orientats cap al punt que més convé al conductor, tant per mostrar el que li cal com per ser còmodament accessibles a la seva vista.
[És una citació del recomanable llibre Aicnàlubma, de Joaquim M. Puyal i Ortiga, editat per Columna]

Titular amb interrogatiu

Si el titular fa una pregunta, prova de respondre no. 
«Hem trobat el remei de la sida?»
 No. 
Si no, ho hauries escrit sense interrogant.
[Andrew Marr, director del britànic The Independent]

16 d’abril de 2020

La fal·làcia de l’objectivitat

L'objectivitat és humanament impossible: estem condemnats a una perspectiva i, encara que recollíssim diverses experiències o punts de vista, no tindríem una visió objectiva, sinó més aviat un cúmul de subjectivitats.

9 d’abril de 2020

Principi d'exageració i desfiguració

Exagerar qualsevol error de l'adversari, deformar-lo i presentar-lo com una amenaça, encara que sigui anecdòtic. L'exageració és sempre més creïble que la veritat.
[Els principis de la propaganda de Goebbels]

6 d’abril de 2020

Estafa dels taps d'ampolla

Després d’una extensa investigació, l’Associació Americana Contra el Càncer ha conclòs que els taps de les ampolles de plàstic per al programa de quimioteràpia són un engany.
Sí, a hoax, un engany.

28 de gener de 2018

Regla dels 5 segons

És aquell mite que assegura que si et cau un tros de pa al terra durant cinc o menys segons ens el mengem, però si fa més estona no, pensant que els microbis són més lents que nosaltres...

12 de gener de 2018

Decàleg de la lògica

 1. No atacaràs la persona, sinó l'argument (Ad hominem)
 2. No mal interpretaràs o exageraràs l'argument d'una persona per debilitar la seva postura (Home de palla)
 3. No prendràs una petita part per representar el tot (Generalització apresurada o Secundum quid)
 4. No intentaràs demostrar una proposició suposant que una de les premisses és certa (Petitio principii)
 5. No asseguraràs que alguna cosa és la causa simplement perquè va passar abans (Post hoc ergo propter hoc)
 6. No reduiràs una discussió només a dues possibilitats (Fals dilema)
 7. No afirmaràs que per la ignorància d'una persona, una afirmació ha de ser vertadera o falsa (Ad ignorantiam)
 8. No deixaràs caure la càrrega de la prova sobre aquell que qüestiona una afirmació (Onus probandi)
 9. No assumiràs que "això" segueix "allò" quan no existeix connexió lògica alguna (Non sequitur)
 10. No assumiràs que una afirmació per ser popular ha de ser certa (Argument ad populum)

Fal·làcia non sequitur

No assumiràs que "això" segueix "allò" quan no existeix connexió lògica alguna
(Non sequitur)

Es tracta d'un raonament inconseqüent en què la conclusió no es dedueix de les premisses.
Aquest argument té la següent forma:
 1. Si A, llavors B
 2. B
 3. Per tant, A
Exemple (sil·logisme equivocat):
 1. Si sóc humà, llavors sóc mamífer.
 2. Sóc mamífer.
 3. Per tant, sóc humà.
Encara que les premisses són vertaderes, la conclusió pot ser falsa, perquè no tots els mamífers són humans.

Un exemple més evident (petició de principi):
 1. Si sóc a Barcelona, llavors sóc a Catalunya
 2. Sóc a Catalunya
 3. Llavors, sóc a Barcelona
Encara que és correcte que Barcelona està a Catalunya, no sempre que sóc a Catalunya estic a Barcelona.

Fal·làcia de l'onus probandi

No deixaràs caure la càrrega de la prova sobre aquell que qüestiona una afirmació
(Onus probandi)

L'onus probandi (càrrega de la prova) assenyala qui està obligat a provar un dret determinat davant dels tribunals. El fonament de l'onus probandi radica en el vell aforisme de dret que expressa que
 "allò què és normal es presumeix, allò què és anormal es prova". 
Per tant, qui trenca l'estat de normalitat, ha de provar-ho ("affirmanti incumbit probatio": a qui afirma, incumbeix la prova).
En el Dret penal, l'onus probandi és la base de la presumpció d'innocència de qualsevol sistema jurídic que respecti els drets humans i significa que tothom és innocent fins que no es demostri la seva culpabilitat. Ha de ser qui acusa que ha de demostrar-ho i l'acusat no ha de demostrar la seva innocència, ja que d'ella es parteix.

Fal·làcia del fals dilema

No reduiràs una discussió només a dues possibilitats
(Fals dilema)

Es dona quan es presenten dos punts de vista com les úniques opcions possibles, quan en realitat n'hi han més alternatives que no han estat considerades. Normalment les dues possibilitats se simplifiquen amb les més extremes.
Exemples:
 • No hi ha esquerra o dreta, només tirania o llibertat.
 • Si el president Puigdemont no pot ser investit pel Parlament, s'hauran d'anar a unes noves eleccions.
Per rebatre aquesta fal·làcia, cal enumerar de forma clara les altres opcions.

24 de desembre de 2016

Fal·làcia ad misericordiam

Consisteix en apel·lar a la compassió, la simpatia o altra emoció relacionada per tal que l'argument sigui acceptat.
Exemples típics:
 • Si us plau agent, no em posi la multa que no podré arribar a final de mes.
 • Professor, si em suspèn, els meus pares em castigaran i no podré sortir en un mes.

23 de desembre de 2016

Fal·làcia ad conditionallis

Fal·làcia que es dóna quan l'argument està condicionat a una suposició que no ha passat. Dit d'una altra manera, d'especular sobre què hauria passat si... És fàcil trobar-ne en els títols dels periòdics.
Per exemple: què hagués passat si no haguessis vingut?

21 de desembre de 2016

Fal·làcia ad antiquitatem

És una fal·làcia lògica, també anomenada apel·lació a la tradició, que es dóna quan una tesi és proclama correcta perquè així s'ha considerat durant molt de temps.
Per exemple, dir "això que faig és correcte perquè sempre s'ha fet així".