Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Intuïció. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Intuïció. Mostrar tots els missatges

18 de novembre de 2017

Intuïció

 • Confiar cegament en la nostra intuïció (biaix cognitiu).
 • El que veus és tot el que hi ha (acrònim en anglès WYSIATI, Daniel Kahneman, 'Pensar rápido, pensar despacio'; frase per entendre com el pensament intuïtiu ens porta al biaix cognitiu d'activar la maquinària associativa i ens precipita a fer conclusions sense tenir en compte la qualitat i quantitat de la informació que disposem; la nostra memòria associativa construeix ràpidament i automàticament la millor història possible a partir de la informació disponible o l'evidència que es tingui).
 • La cara és el mirall de l’ànima. 
 • La intuïció no és més que un pensament molt ràpid que ha seguit un circuit no conscient (Tomàs Navarro, Piensa bonito).
 • La majoria de gent dedica molt més temps a intentar explicar el que pensen que a intuir el que pensen els altres (El viaje al amor, Eduard Punset).
 • L'única cosa realment valuosa és la intuïció (Albert Einstein).
 • Moltes vegades, el que l'intel·lecte i la raó no poden aconseguir, ho assoleix un pressentiment (Johann Wolfgang von Goethe).
 • No es pot confiar en la intuïció en absència de regularitats estables en l'entorn (Daniel Kahnemann, 'Pensar rápido, pesnar despacio').
 • Quan estem incòmodes o tristos, perdem la sintonia amb la nostra intuïció (Daniel Kahneman, 'Pensar rápido, pensar despacio'; pel que sembla el bon humor, la creativitat, la credulitat i la confiança en el sistema intuïtiu formen un grup; en el pol oposat, la tristesa, la cautela, el recel, el procedir ).
 • T’ho vaig dir! Cordialment, la teva intuïció.
 • Una idea que n'inspira d'altres es diu intuïció, una idea que en bloqueja d'altres es diu folklore (Jorge Wagensberg).