Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Probabilitat. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Probabilitat. Mostrar tots els missatges

31 de juliol de 2016

Freqüència / Probabilitat

 • Confondre allò possible amb el probable (biaix cognitiu).
 • Creure que és més probable que es repeteixi el que ja ha passat (biaix cognitiu).
 • El cometa Halley passa cada 76 anys.
 • El mecanisme social d'oblidar la probabilitat és un biaix cognitiu que consisteix en imaginar de manera exagerada que passi alguna cosa, només tenint en compte el numerador i no el denominador (biaix de l'oblit del denominador; per exemple, preocupar-se per alguna cosa que és improbable que passi o que et toqui la loteria).
 • De més verdes en maduren.
 • Descartats els suposats impossibles, el que queda, per improbable que sembli, és la solució (Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle).
 • Hi ha situacions en les que la gent estima la freqüència o la probabilitat d'un esdeveniment per la facilitat amb que exemples o successos tingui a la seva ment (heurística del judici anomenada disponibilitat).
 • Incrementar la probabilitat d'ocurrència del que es desitja (biaix cognitiu).
 • La simple llei de les probabilitats diu que...
 • Jutjar la probabilitat per la representativitat és un estereotip que en general té força validesa (per exemple, algú que es mostri amable, potser que sigui realment amable).
 • Quan no sabem la probabilitat, assumim que és la mateixa per a totes les alternatives i elegim la que ens resulta més útil (biaix del criteri de la raó insuficient de Laplace).